ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี เมืองเก่าแก่โบราณมีประวัติมาช้านาน และมีทรัพยากรหลายอย่าง และเป็นท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพอีกแห่งหนึ่ง มาในวันนี้ ราชบุรี คึกคักเป็นอย่างยิ่งจากการท่องเที่ยวในประเทศที่ตื่นตัวอย่างมาก อีกทั้งสื่อหลายแขนงที่เข้าถึงได้ง่าย จึงทำให้เมืองราชบุรีแห่งนี้ ไม่เหงาอีกต่อไป ที่พัก มีรีสอร์ท ร้านอาหารน่ารักๆ ผุดขึ้นมารองรับมากมาย หลากหลาย ทั้งอำเภอเมือง สวนผึ้ง บ้านโป่ง ปากท่อ โพธาราม

แนะนำที่เที่ยว

 • เขาแก่นจันทน์ เวลาเปิดปิด (09.00 – 17.00 น.) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระคู่เมืองราชบุรี
 • เขางู มีถ้ำหลายแห่งบนเขางู ถ้ำบางแห่งพบโบราณวัตถุยุคทวารวดีทั้งมีภาพปูนปั้นและภาพจำหลักบนผนังถ้ำ ซึ่งนักวิชาการสันนิฐานว่าทำขึ้นเมื่อประมาณพุทธศทธศตวรรษที่ 12-13 ในอดีต เขางู เป็นแหล่งผลิตปูนแดงกินกับหมากชั้นดี สามารถนำมาทำปูนแดงปูนขาวส่งขายทั่วประเทศมานานนับร้อยปีแล้ว คนกินหมากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ปูนที่ไหนก็สู้ปูนแดงจากเขางูไม่ได้ ซึ่งถ้ำบางแห่งพบภาพปูนปั้นและภาพจำหลักยุคทวารวดี เช่น ถ้ำฤๅษี ถ้ำจีน ถ้ำจาม
 • เขาวัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง เป็นภูเขาขนาดเล็กสูงประมาณ 44 ม. ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดเขาวัง นักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นไปเที่ยวชมได้จนถึงยอดเขา จากบริเวณยอดเขาจะมองเห็นทิวทัศน์เมืองราชบุรีได้อย่างชัดเจน
 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เวลาเปิดปิด (05.30 – 10.00 น.) ตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทุกเช้าจะมีชาวบ้านพายเรือมาขายสินค้าอย่างคึกคักตามวิถีชุมชนริมคลอง
 • ถ้ำเขาบิน เวลาเปิดปิด (09.00 – 16.30 น.) คูหาถ้ำแบ่งเป็นแปดห้อง แต่ละห้องมีหินงอกหินย้อยและมีการจัดแสงสีอย่างสวยงาม
 • ถ้ำจอมพล ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ โถงถ้ำกว้างและมีหินงอกหินย้อยปรากฏอยู่ทั่วไป
 • ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ธาน้ำร้อนธรรมชาติที่มีอุณหภูมิสูง 50 – 57 C มีท่อต่อลงสู่อ่างน้ำใหญ่ ให้อาบ
 • โบสถ์วัดเพลง ศาสนสถานของชาวคาทอลิก ตัวโบสถ์สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิกของยุโรป
 • พิพิธภัณฑ์วัดม่วง เวลาเปิดปิด (09.300 – 16.00 น.) จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้และโบราณวัตถุของชุมชนลุ่มน้ำแม่กลองในอดีต
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี เวลาเปิดปิด (09.00 – 16.00 น.) ตั้งอยู่ที่ศาลากลางหลังแรกของราชบุรี จัดแสดงเรื่องราวทั้งเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเมืองราชบุรีได้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ในราชบุรี
 • วัดขนอน เป็นสถานที่อนุรักษ์หนังใหญ่ มหรสพโบราณของไทย ซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่กว่า 60 ตัวจากจำนวนที่มีอยู่ 313 ตัว
 • วัดเขาช่องพราน แหล่งอาศัยของค้างคาวหลายล้านตัวทุกวันจะพากันบินออกจากถ้ำไปหากินเป็นสายยาวสุดลูกหูลูกตา
 • วัดคงคาราม เวลาเปิดปิด (09.00 – 16.00 น.) วัดโบราณอายุนับร้อยปี มีจิตกรรมฝาผนังเก่าตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ และกุฏิศาลาเก้าห้องสร้างด้วยไม้สัก
 • วัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 4 ภายในศาลาการเปรียญอายุนับร้อยปีมีภาพเขียนน่าชม เป็นวัดของชาวไทยวนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในราชบุรีตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีศาลาการเปรียญขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี ช่างชาวจีนไหหลำจาก จ.สมุทรสงครามเป็นผู้สร้างบนชั้น 2 มีภาพจิตรกรรมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์
 • วัดไทรอารีรักษ์ มีภาพเขียนภายในหอระฆังและโบสถ์สะท้อนให้เห็นชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมอญในอดีต
 • วัดมหาธาตุ มีปรางค์สูงใหญ่งดงามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลานาคปรกสมัยลพบุรี
 • วัดอรัญญิกาวาส มีปรางค์องค์ใหญ่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว และพระพุทธไสยาสน์ศิลาแดงสมัยอยุธยา และเมื่อครั้งที่มีการบูรณะองค์ปรางค์ ได้พบพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปทองคำขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 8 นิ้วบริเวณพระระเบียงรอบองค์ปรางคเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 8 นิ้วบริเวณพระระเบียงรอบองค์ปรางค์เป็นที่ประดิษฐาณพระพุทธรูปศิลปะลพบุรี โดยมีปูนโบกทับอีกชั้นหนึ่ง จำนวน 41 องค์
 • สวนป่าสิริกิติ์ภาคกลาง โครงการอนุรักษ์ป่าในพื้นที่หลายพันไร่ มีแก่งส้มแมวเป็นแก่งหินสวยงามกลางธารน้ำ
 • อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ผืนป่าร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติเลาะไปตามลำห้วยไทยประจัน
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share