เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี คำขวัญประจำจังหวัด เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

แนะนำที่เที่ยว

 • เขาวัง เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.15 น.) สัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อเป็นพระราชวังแห่งแรกในหัวเมือง เรียกว่า พระราชวังพระนครคีรี มีพระที่นั่งและกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมประยุกต์น่าชม พร้อมทั้งวัดมหาสมณาราม พระธาตุจอมเพชร วัดพระแก้วน้อย โดยมีรถรางไฟฟ้าให้ขึ้นไปชมได้สะดวก
 • ถ้ำเขาย้อย ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ยาวประมาณ 16 ม. และมีพระพุทธรูปอีกหลายองค์
 • พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.00 น.) สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ประกอบด้วยพระที่นั่งสามองค์สถาปัตยกรรมแบบยุโรป เพื่อใช้เป็นที่ประทับและแสดงละคร
 • พระรามราชนิเวศน์ เวลาเปิดปิด (08.00 – 16.00 น.) หรือพระราชวังบ้านปืน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 มีพระที่นั่งศรเพชรปราสาทงดงามแปลกตา ด้วยสถาปัตยกรรมตามแบบศิลปะตะวันตก
 • วนอุทยานเขานางพันธุรัต เทือกเขาหินปูนสูงใหญ่ริมทาง มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติชมป่าและสิ่งน่าสนใจ
 • วัดกุฏิ วัดเก่าแก่ที่มีโบสถ์ไม้สักแกะสลักเป็นลวดลายชาดกและทศชาติอย่างงดงาม
 • วัดป่าแป้น เวลาเปิดปิด (08.00 – 16.00 น.) ภายในวัดมีกุฏิทรงไทยขนาดใหญ่ และบานประตูแกะสลักด้วย ไม้โมก
 • วัดมหาธาตุวรวิหาร เวลาเปิดปิด (07.00 – 18.00 น.) เป็นที่ประดิษฐานของปรางค์ห้ายอดองค์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โบสถ์และวิหารหลวงงดงามด้วยงานปูนปั้นช่างเมืองเพชร
 • วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดเก่าแก่ของเมืองเพชร โบสถ์ศาลาการเปรียญ และหอไตร เป็นสถาปัตยกรรมที่รวมงานช่างเมืองเพชร ทั้งจิตรกรรมและปูนปั้นฝีมือชั้นครู
 • ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เวลาเปิดปิด (10.00 – 14.00 น.) จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวลาวโซ่งหรือไทยทรงดำ มีบ้านลาวโซ่งจำลอง การละเล่นต่าง ๆ
 • หาดเจ้าสำราญ ชายหาดสงบเงียบและสวยงามด้วยเม็ดทรายขาวสะอาด
 • ชายหาดชะอำ ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเพชรหาดทรายขาวยาวเหยียดเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำ
 • อ่าวบางตะบูน ชุมชนประมงพื้นบ้าน เป็นแหล่งเลี้ยงหอยแครงและหอยแมลงภู่แหล่งใหญ่ของประเทศ
 • อช.แก่งกระจาน ป่าอนุรักษ์ผืนใหญ่ที่สุด เหมาะสำหรับเที่ยวชมธรรมชาติและพักแรมที่แคมป์บ้านกร่าง ที่นี่ยังเป็นแหล่งดูนกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง มีจุดชมทะเลหมอกตามเส้นทางพะเนินทุ่ง และเที่ยวน้ำตกทอทิพย์
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share