ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่าง ซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับภาคใต้ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองนารัง สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่ปากคลองอีรม ชื่อว่าเมืองบางนางรม และในสมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดให้รวมเมืองบางนางรม เมืองกุย และเมืองคลองวาฬเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่เมืองกุยจวบจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๔๑ จึงย้ายที่ว่าการเมืองมาตั้งที่อ่าวเกาะหลัก หรืออ่าวประจวบฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน

ที่เที่ยวตัวเมือง

 • ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ หลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่บนถนนสละชีพใกล้เชิงเขาช่องกระจก องค์หลักเมืองแกะสลักลวดลายประณีตสวยงามวิจิตรบรรจง โดยส่วนยอดแกะเป็น ๔ พักตร์ ๔ เศียร เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัด
 • วัดถ้ำเขาคั่นกระได ตั้งอยู่เชิงเขาบริเวณอ่าวน้อย ก่อนถึงตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ในบริเวณวัดมีถ้ำขนาดเล็ก ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ในอดีตถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งชาวเรือมักเข้ามาอาศัยหลบพายุฝน
 • อ่าวน้อย อ่าวประจวบฯ อ่าวมะนาว ทั้ง ๓ อ่าวอยู่หน้าเมืองประจวบฯ มีทิวทัศน์สวยงาม โดยอ่าวน้อยและอ่าวประจวบฯ มีถนนเลียบชายหาดเชื่อมโยงถึงกัน อ่าวน้อยมีทิวสนขนานไปกับถนน อ่าวประจวบฯ มีบาทวิถีให้เดินชมทะเลได้อย่างใกล้ชิด ส่วนอ่าวมะนาว ซึ่งอยู่ในเขตกองบิน ๕๓ กอง ทัพอากาศ เป็นหาดที่เหมาะแก่การเล่นน้ำ ตรงข้ามกับหาดเป็นเขาล้อมหมวก ยามน้ำลดจะปรากฏสันทรายทอดยาวให้เดินไปเที่ยวชมได้ อ่าวมะนาวเคยเป็นยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่น
 • เขาช่องกระจก เป็นภูเขาขนาดเล็ก อยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด มีบันไดขึ้นไปจนถึงยอดเขา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธบาทจำลอง ด้านทิศเหนือของภูเขามีช่องโปร่งคล้ายกับกรอบของกระจก จากยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองและอ่าวทั้ง ๓ อ่าวได้อย่างสวยงาม มีลิงแสมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
 • อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าว่า จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอแห่งนี้ และได้เสด็จมาทอดพระเนตรพร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์และทูตานุทูตชาวต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑

ที่เที่ยวหัวหิน

 • ชายหาดหัวหิน เป็นสถานที่ตากอากาศสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย อาศัยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สักวันสองวัน เพราะหัวหินไม่ห่างจากกรุงเทพฯ มากนัก ชายหาดหัวหินมีความยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร ทรายขาวละเอียด เหมาะสำหรับเล่นน้ำทะเล
 • ตลาดหัวหิน เป็นตลาดใหญ่ มีร้านจำหน่ายอาหารนานาชนิด ร้านขายของที่ระลึก และโรงแรมมากมาย การคมนาคมสะดวก มีบริการรถสามล้อ รถสองแถวรับจ้าง และรถเช่า ไปยังสถานที่ต่างๆ ในตัวอำเภอและสถานที่ใกล้เคียง
 • สถานีรถไฟหัวหิน เอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้ คือพลับพลาหลวง เป็นพลับพลาจัตุรมุข เดิมมีชื่อว่าพลับพลาสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พลับพลานี้มีไว้ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เสด็จประทับทอดพระเนตรกองเสือป่าและลูกเสือทั่วประเทศฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นประจำทุกปี โดยได้รื้อและนำมาสร้างใหม่ที่หัวหินในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อเป็นที่ประทับขึ้นและลงรถไฟของรัชกาลที่ ๗ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน
 • เขาตะเกียบ เป็นเขาที่ยื่นออกไปในทะเล มีโขดหินสวยงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ หันหน้าออกสู่ทะเล บนยอดเขามีทางเดินขึ้นไปชมทิวทัศน์ของท้องทะเลและตัวเมืองหัวหินได้อย่างชัดเจน
 • เขาหินเหล็กไฟ เป็นจุดชมวิวตัวเมืองและอ่าวหัวหินที่มีความสวยงามมาก มีจุดชมวิวรวม ๓ จุด และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมวิวคือช่วงค่ำและเช้าตรู่
 • สวนสนประดิพัทธ์ เป็นสถานที่พักผ่อนริมทะเลที่สวยงามร่มรื่น มีหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร สวนสนประดิพัทธ์อยู่ในความดูแลของศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๓ ๖๕๘๑-๓
 • น้ำตกป่าละอู อยู่ห่างจากอำเภอหัวหินไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๘๐ กิโลเมตร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพื้นที่ประมาณ ๒๗๓,๑๒๕ ไร่ ประกอบด้วยน้ำตกละอูใหญ่และละอูน้อย รวม ๑๑ ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี บริเวณข้างเคียงสามารถตั้งแคมป์พักแรมได้เป็นที่นิยมของนักดูนกและดูผีเสื้อ

ที่เที่ยวปราณบุรี

 • แม่น้ำปราณบุรี มีต้นกำเนิดจากผืนป่าแก่งกระจานก่อนไหลลงสู่ทะเลที่ปากน้ำปราณบุรี นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวชมทัศนียภาพตลอดลำน้ำไปยังปากน้ำปราณบุรีได้ ใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง
 • วนอุทยานปราณบุรี เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยกำหนดพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า คลองคอย มีพื้นที่ประมาณ ๑,๙๘๔ ไร่ ประกอบด้วยป่าชายเลน และมีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ป่า

อุทยานแห่งชาติ

 • อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกุยบุรีและอำเภอปราณบุรี มีพื้นที่ประมาณ ๙๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๑,๓๐๐ ไร่ ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน มีพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่ริมชายฝั่งทะเล เป็นที่อาศัยของนกนานาชนิด นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศมากที่สุดแห่งหนึ่งประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังนี้
 • คลองเขาแดง เหมาะต่อการล่องเรือชมทิวทัศน์และระบบนิเวศป่าชายเลน โดยล่องไปตามลำคลองประมาณ ๔ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไป-กลับประมาณ ๑ ชั่วโมงครึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือได้จากหมู่บ้านเขาแดงและหมู่บ้านบางปู
 • หาดสามพระยา ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นหาดทรายขาวสะอาด ร่มรื่นด้วยแนวสนทอดยาว ๑ กิโลเมตร เหมาะสำหรับเล่นน้ำและตั้งแคมป์พักแรม บริเวณชายหาดมีร้านอาหารและห้องน้ำไว้บริการ
 • ถ้ำไทร สิ่งที่น่าสนใจภายในถ้ำ ได้แก่ สระโบกขรณี ห้องหินงอกหินย้อย ห้องม่านเจ็ดสี ที่ถ่ายรูปพิสดาร น้ำตกแห้ง อนุสาวรีย์ตาเอิบ ซึ่งเป็นผู้พบถ้ำคนแรก บ่อน้ำน้อยหน่าและหินโดม
 • ถ้ำแก้ว ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม ในถ้ำมืดมากและค่อนข้างอันตราย เพราะมีเหวลึก ต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุ และเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ นำทาง
 • หาดแหลมศาลาและถ้ำพระยานคร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือจากหมู่บ้านบางปู ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓๐ นาที หรือจะเดินข้ามเขาเทียนใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที จากชายหาดมีทางเดินขึ้นเขาไปยังถ้ำพระยานคร ระยะทางประมาณ ๔๓๐ เมตร จุดเด่นของถ้ำแห่งนี้ คือ “พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์” เป็นพลับพลาแบบจัตุรมุข สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๓ นับเป็นจุดเด่นของถ้ำพระยานคร และเป็นตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมืองฯ อำเภอทับสะแก และอำเภอบางสะพาน มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๑๖๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๐๐,๖๒๕ ไร่ เป็นป่าบนเทือกเขาตะนาวศรี เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมาก น้ำตกมีทั้งหมด ๙ ชั้น น้ำตกห้วยยางใสสะอาดจนถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ และนำไปใช้ในพิธีสำคัญทางศาสนา นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกขาอ่อน น้ำตกห้วยหินดาด น้ำตกเขาล้าน น้ำตกบัวสวรรค์
 • อุทยานแห่งชาติหาดวนกร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๘ ตารางกิโลเมตร มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณและไม้ผลัดใบหลายชนิด มีหาดทรายขาวสะอาดยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร เรียงรายด้วยทิวสนเป็นแนวไปตามชายหาด ภายในอุทยานฯ มีสถานที่น่าสนใจ คือ ลานข่อย เกาะจาน และเกาะท้ายทรีย์ เป็นแหล่งสัมปทานรังนกนางแอ่น บริเวณรอบเกาะมีแนวปะการังสำหรับการดำน้ำดูปะการัง
 • อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ครอบคลุมท้องที่อำเภอปราณบุรี กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอเมืองฯ มีพื้นที่ประมาณ ๖๐๕,๖๒๕ ไร่ หรือ ๙๖๙ ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยตะลุยแพรกขวา ห้วยตะลุยแพรกซ้าย คลองกุย เป็นต้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ พรรณไม้ และสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างป่าซึ่งมีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

เที่ยวบางสะพาน บางสะพานน้อย

 • หาดบ้านกรูด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีหาดทรายขาวสะอาดเป็นแนวยาวประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีทิวสนและสวนมะพร้าวอันร่มรื่น ชายหาดมีลักษณะโค้งมนคล้ายพระจันทร์เสี้ยว น้ำทะเลสีฟ้าคราม จึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาพักผ่อนกันที่นี่ อีกทั้งความเป็นธรรมชาติและเงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อนสำหรับผู้ที่รักความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง
 • เกาะรำร่า เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของหาดบ้านกรูด พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะเป็นโขดหิน ไม่มีหาดทราย รอบเกาะมีแนวปะการังน้ำตื้นขนาดใหญ่ เกาะรำร่ามีระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของอ่าวไทย เนื่องจากเป็นแหล่งวางไข่และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ จึงมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวประมงบ้านกรูดเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รับประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้ว ชาวบ้านแถบนี้ยังมีรายได้เสริมจากกิจกรรมดำน้ำดูปะการังอีกด้วย
 • เขาธงชัย เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของอำเภอบางสะพาน ด้วยความที่เป็นเขาสูงและถูกขนาบข้างด้วยหาดทรายที่สวยงามถึง ๒ แห่งด้วยกัน คือ หาดบ้านกรูดและหาดทรายแก้ว บนเขาธงชัยยังเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธกิตติสิริชัย หรือหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบางสะพาน บริเวณใกล้เคียงยังมีตำหนักของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาของกองทัพเรือไทย ซึ่งมีประชาชนมากราบไหว้อยู่เสมอ โดยเฉพาะชาวเรือทั้งหลาย และที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่ง ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ บนยอดสุดของเขาธงชัย ซึ่งชาวบ้านกรูดร่วมใจกันสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
 • อ่าวแม่รำพึง เป็นหาดขนาดใหญ่และมีความยาวหลายกิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากเขาแม่รำพึงจนถึงหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งอยู่ในเขตตำบลพงศ์ประศาสน์มีบังกะโล บ้านพัก และร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวภายใต้บรรยากาศที่เงียบสงบและร่มรื่นของทิวมะพร้าว
 • ถ้ำเขาม้าร้อง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางสะพานประมาณ ๒ กิโลเมตร ภายในถ้ำมีหินย้อยที่มีลักษณะคล้ายหัวม้า มีการติดตั้งไฟฟ้าและจัดทำทางเดินอย่างดี โถงถ้ำด้านในมีพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ที่สำคัญยังเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เพราะเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ทางอำเภอบางสะพานได้นำน้ำจากบ่อแห่งนี้ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นน้ำสรง นอกจากนี้ภายในบริเวณนั้นยังมีถ้ำที่สวยงามอีกหลายแห่ง เช่น ถ้ำปิติ ถ้ำเพลินจิต ถ้ำไทร ฯลฯ
 • หาดบางเบิด อยู่ตำบลทรายทอง ห่างจากอำเภอบางสะพานน้อยไปทางทิศใต้ประมาณ ๖ กิโลเมตร หาดทรายกว้างสวยงาม เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบสามารถลงเล่นน้ำได้ ในอดีตเคยเป็นแหล่งกำเนิดของแตงโมพันธุ์บางเบิดอันลือชื่อ
 • เกาะทะลุ เกาะสังข์ เกาะสิงห์ อยู่ในเขตอำเภอบางสะพานน้อย เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ใกล้ๆกัน บริเวณรอบๆ เกาะอุดมไปด้วยปะการังสีสวย หาดทรายขาวสะอาด เหมาะสำหรับผู้นิยมดำน้ำชมปะการังและตกปลา
5/5 (1)

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share