อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร และเส้นทางเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยาถึงตลาดท่าเตียน ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก และส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 605,232.5 ไร่ และมีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอผักไห่และอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

แนะนำที่เที่ยว

 • พระตำหนักคำหยาด โบราณสถานสมัยอยุธยา เป็นอาคารสูงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่กลางทุ่งนา
 • พระนอนวัดขุนอินทประมูล พระนอนยาวที่สุดในประเทศไทย ยาว 20เมตร ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง
 • วัดเขียนมีภาพจิตรกรรมเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม..
 • วัดจุฬามณี มีพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์หรือหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่
 • วัดต้นสน เป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระศรีเมืองทอง พระประธานปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัย
 • วัดท่าสุทธาวาส มีโบสถ์สถาปัตยกรรมประยุกต์ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงวาด จัดแสดงไว้บางส่วน
 • วัดป่าโมกวรวิหาร วัดโบราณริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีวิหารพระพุทธไสยาสน์ที่สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ภายในประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่
 • วัดม่วง มีการสร้างแบบจำลองนรก สวรรค์ สวนรามเกียรติ์ เป็นประติมากรรมท้องถิ่นฝีมือชาวบ้านที่น่าชม
 • วัดวิเศษชัยชาญ วัดใหญ่ติดแม่น้ำน้อย ด้านหน้าวัด มีอนุเสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว ที่ร่วมกับชาวบ้านบางระจัน ต่อสู้กับพม่า ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังอายุร่วม 100ปี อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวบงาม
 • วัดสี่ร้อย เป็นที่ประดิษฐานพระนั่งปางลิไลยก์ขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อร้องไห้ เพราะเคยเป็นข่าวว่ามีพระโลหิตไหลออกมาจากพระนาสิก
 • วัดหลวงสุทธาราม มีโบสถ์หลังใหญ่ฐานแอ่นตกท้องช้างและเสาปูนปั้นกลีบบัวอย่างสวยงาม แหล่งท่องเที่ยวเกษตรบางเจ้าฉ่า
 • หมู่บ้านชาวสวนริมแม่น้ำน้อย มีการจักสานกระบุง ตะกร้า สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ชมสวนและวิถีชีวิตชาวบ้านโดยรถอีแต๋นหรือจักรยาน มีพิพิธภัณฑ์เครื่องจักสาน
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share