สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500-3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสำริด ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี และศรีวิชัย สุพรรณบุรีเดิมมีชื่อว่า ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ พันธุมบุรี ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน แถบ บริเวณตำบลรั้วใหญ่ไปจดตำบลพิหารแดง เวลาต่อมา พระเจ้ากาแตได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำ แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจำนวน 2,000 คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า สองพันบุรี

แนะนำที่เที่ยว

 • เขื่อนกระเสียว เขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย บนสันเขื่อนมีจุดชมทิวทัศน์ และเล่นน้ำที่ห้วยกระเสียว
 • ตลาดสามชุก ตลาดเก่าริมน้ำอายุนับร้อยปี เป็นชุมชนชาวจีนที่ยังรักษาสภาพบ้านเรือน และตลาดแบบดั้งเดิม มีอาคารพิพิธภัณฑ์รวบรวมภาพถ่ายเก่าแก่ สามารถเดินชมบรรยากาศและชิมอาหารพื้นเมือง
 • บึงฉวาก เวลาเปิดปิด (09.00 – 18.00 น.) บึงน้ำใหญ่ที่มีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จัดแสดงปลาน้ำจืดหายากในตู้กระจกขนาดใหญ่ มีทางเดินเป็นอุโมงค์ใสลอดใต้
 • หมู่บ้านควายไทย เวลาเปิดปิด (09.00 – 18.30 น.) เป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลาง แบ่งออกเป็นหมู่บ้านชาวนา ลานนวดข้าว คอกควาย บ้านเรือนไทยภาคกลาง
 • พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ประกอบด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระคชาธารออกศึก และองค์เจดีย์ยุทธหัตถี
 • พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย เวลาเปิดปิด (09.00 – 16.00 น.) อาคารผสมผสานระหว่างเรือนไทยและยุ้งฉาง จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับการทำนา
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี เวลาเปิดปิด (09.00 – 16.00 น.) จัดแสดงพัฒนาการของเมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุครัตนโกสินทร์ ชมพระพิมพ์โบราณจากกรุวัดที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของศิลปินชาวสุพรรณบุรีในสาขาต่าง ๆ
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.00 น.) จัดแสดงการค้นพบเมืองอู่ทอง ทั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยวัฒนธรรมทวารวดี
 • วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดสำคัญของเมืองสุพรรณบุรีเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ ตรงข้ามวิหารมีเรือนไทยหลังใหญ่เรียกว่า เรือนขุนช้าง
 • วัดไผ่โรงวัว มีสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ได้แก่ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล จำลองพระพุทธโคดม เป็นพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
 • วัดพระรูป วัดโบราณสมัยอู่ทอง เป็นที่ประดิษฐานพระนอนที่กล่าวกันว่ามีพระพักตร์งามที่สุดในประเทศ
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง มีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี ปรางค์ประธานเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นต้นกำเนิดพระพิมพ์ผงสุพรรณบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จัดแสดงประวัติที่มาของชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share