สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ส่วนใหญ่ของจะเป็นที่ราบลุ่ม ทางตอนเหนือและตอนใต้ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีเขาหลวงเป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุด วัดจากระดับน้ำทะเลมีความสูงประมาณ 1,200 เมตร โดยมีแนวภูเขายาวเป็นพืดทางด้านทิศตะวันตก ส่วนพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดจะเป็นที่ราบ มีแม่น้ำยมไหลผ่านจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ผ่านอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอกงไกรลาศ ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยยาวประมาณ 170 กิโลเมตร

แนะนำที่เที่ยว

 • ถ้ำเจ้าราม สถานที่พบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระพุทธรูปศิลา และพระพุทธรูปปางนาคปรกเก่าแก่ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดทุ่งเสลี่ยม
 • น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกใหญ่สูงชันและงดงามมาก สายน้ำไหลตกลงมาจากหน้าผาสูงนับร้อยเมตร
 • พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดี เวลาเปิดปิด(09.00 – 16.00 น.) สถานที่จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทย
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก เวลาเปิดปิด(08.30 – 16.30 น.) แหล่งรวมประติมากรรมและเครื่องสังคโลกโบราณซึ่งมาจากบ้านเกาะน้อย อ. ศรีสัชนาลัย
 • พิพิธภัณฑ์สังคโลก เวลาเปิดปิด(10.00 – 17.00 น.) สถานที่จัดแสดงเครื่องสังคโลกทั้งในและต่างประเทศ
 • ศาลพระแม่ย่า สถานที่ประดิษฐานเทวรูปพระแม่ย่าและดวงพระวิญญาณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เป็นเทวรูปสลักด้วยหินชนวน ทรงเครื่องแบบนางพญา
 • สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ เวลาเปิดปิด(09.00 – 20.00 น.) แหล่งรวมผ้าทอมือโบราณที่มีความวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะผ้าตีนจกเก่าแก่ของบ้านหาดเสี้ยว
 • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เวลาเปิดปิด(08.30 – 17.00 น.) เมืองโบราณคู่กับกรุงสุโขทัย มีโบราณสถานน่าสนใจ เช่น วัดพระศรีมหาธาตุ วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดเขาพนมเพลิง และเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลก
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เวลาเปิดปิด(08.30 – 17.00 น.) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของกรุงสุโขทัยครั้งเป็นราชธานี มีโบราณสถานทั้งภายในและภายนอกเขตเมืองเก่ารวม 126 แห่ง เช่น วัดมหาธาตุ วัดศรีชุม วัดพระพายหลวง วัดช้างล้อม และมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแห่ง
 • อช.รามคำแหง ผืนป่าปกคลุมเทือกเขาหลวง มีเส้นทางเดินจากที่ทำการขึ้นสู่ยอดเขาที่ระดับความสูง 1,200 ม. บนยอดเขาหลวงปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าประมาณ 3,000 ไร่ และมีผานารายณ์ที่เป็นจุดชมทิวทัศน์
 • อช.ศรีชนาลัย ผืนป่าที่มีน้ำตกสวยหลายแห่งน้ำตกตาดดาวเป็นน้ำตกใหญ่และสวยที่สุด น้ำตกห้วยทรายขาวสูงเจ็ดชั้น และน้ำตกตาดเดือนน้ำตกเล็ก ๆ ใกล้ที่ทำการ นอกจากนี้ยังมีถ้ำธาราวสันต์เป็นถ้ำหินปูนที่มีหินงอกหินย้อยงดงาม
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share