สระบุรี

จังหวัดสระบุรี ในอดีตเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณ สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2092 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ การตั้งเมืองนี้สันนิษฐานว่า พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งเขตพื้นที่บางส่วนของเมืองลพบุรี เมืองนครนายก และเมืองนครราชสีมา มารวมกันตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์ระดมพลเมืองในยามศึกสงคราม เพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา จึงมักพบเรื่องราวของจังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับการศึกสงครามอยู่เสมอ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปทางตอนเหนือ ตะวันออก และตอนกลางของจังหวัด เป็นป่ามีเนินเขาสลับที่ราบสูง ซึ่งเหมาะในการปลูกพืชไร่ ทางด้านตอนใต้และตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะในการทำนา แม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำป่าสัก ซึ่งนับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสระบุรี โดยอาศัยน้ำใช้ในการเกษตร ไหลผ่านอำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ ไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นความยาวประมาณ 105 กิโลเมตร นอกจากนั้นสระบุรียังมีคลองที่สำคัญ ๆ หลายสาย เช่น คลองรพีพัฒน์ คลองเริงราง คลองวิหารแดง และคลองเพรียว

แนะนำที่เที่ยว

  • วัดพระพุทธฉาย (8.00-17.00) พระพุทธฉายคือพระฉายา (เงา) ของพระพุทธเจ้า ที่เป็นรอยประทับอยู่บนหน้าผา คล้ายพระพุทธรูปยืน ภายในวัดยังมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ในมณฑบบนยอดเขา
  • อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย น้ำตกสามหลั่น ผืนป่าใกล้เมืองที่มีน้ำตกเล็กๆสี่แห่งคือ น้ำตกสามหลั่นน้ำตกเขาแดง น้ำตกโพธิ์หินดาด และน้ำตกโตนรากไทร
  • วัดสูง ที่เก็บรักษาเสาไม้ตะเคียนขาดใหญ่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตำนานเสาร้องไห้ ที่ต่อมากลายเป็นชื่ออำเภอเสาไห้
  • วัดสมุหประดิษฐาราม ภายในโบสถ์เก่ามีภาพจิตรกรรมฝีมือประณีต และมีกุฏิเรือนปั้นหยาฉลุลาย
  • วัดพระพุทธบาท (6.00-18.00) ปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทยเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาด้วยเชื่อว่าการไปสักการะพระพุทธบาทจะได้กุศลแรงโดยมีรอบพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ในมณฑบ
  • สวนพฤกษศาสตร์พุแค (8.00-18.00) สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยรวบรวมพรรณไม้ต่างไว้มากมายซึ่งแยกตามวงศ์ และมีป้ายให้ข้อมูลความรู้
  • ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม ภายในถ้ำแบ่งเป็นห้องขนาดใหญ่สองห้อง.. มีหินงอกหินย้อยสวยงาม
  • วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย น้ำตกสวยท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น มีเจ็ดชั้นซึ่งแต่ละชั้นสูง 2-5 เมตรและมีแอ่งน้ำตื้นๆหลายแห่งให้ลงเล่นน้ำ
  • น้ำตกมวกเหล็ก น้ำตกเตี้ยๆ อยู่กลางสวนรุกขชาติมวกเหล็ก เหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำ
  • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share