สมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย (หน่วยงานบางแห่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันตก) มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศ คือประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ 23 กิโลเมตรซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะเป็นดินดอนปากแม่น้ำ มีภูเขา 1 ลูก (เขายี่สาร) ไม่มีเกาะ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มโดยพื้นที่ฝั่งตะวันตกจะสูงกว่าฝั่งตะวันออกเล็กน้อย

แนะนำที่เที่ยว

 • ค่ายบางกุ้ง ( 7.30-18.00 ) ชมโบสถ์ปรกโพธิ์ ซึ่งปกคลุมด้วยรากไม้ทั้งหลัง และอนุเสาวรีย์พระเจ้าตากสิน
 • ชุมชนยี่สาร ชุมชนเก่าแก่ ภายในวัดยี่สารมีโบสถ์วิหาร และจิตรกรรมฝาผนังที่น่าสนใจ มีพิพิธภัณฑ์บ้านยี่สาร จัดแสดงประวัติชุมชนและโบราณวัตถุ
 • ดอนหอยหลอด สันดอนทรายปากแม่น้ำแม่กลอง มีร้านอาหารให้บริการเป็นจำนวนมาก มีอนุเสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้ไปสักการะขอพร และยังมีกิจกรรม ที่น่าสนใจคือการนั่งเรือออกไปงมหาหอยหลอดร่วมกับชาวบ้าน
 • ตลาดน้ำท่าคา ( 7.00-12.00 ) ตลาดน้ำตามวิธีชุมชนริมน้ำ มีเรือบริการนำชมเที่ยวตลาด
 • ตลาดน้ำอัมพวา มีเฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่สี่โมงเย็นไปจนถึงค่ำ ชมตลาดเก่า นั่งเรือชมหิ่งห้อย ชิมอาหารอร่อย และพักที่โฮมสเตย์
 • บ้านทรงไทยปลายโพงพาง ชุมชนริมคลอง มีที่พักแบบโฮมสเตย์ และนั่งเรือชมหิ่งห้อย
 • วัดเจริญสุขารามวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่
 • วัดบางกะพ้อม ( 8.00-18.00 ) วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา วิหารเก่ามีจิตรกรรมลายปูนปั้นที่สวยงามน่าดูชม
 • วัดบางแคน้อย มีโบสถ์ไม้สัก ประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างปราณีตสวยงามด้วยฝีมือช่างเมืองเพชร
 • วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ( 6.00-17.00 ) วัดเก่าแก่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรสงคราม
 • วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ชมกุฏิโบราณที่มีลายรดน้ำปิดทอง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
 • วัดศรัทธาธรรม ( 8.00-18.00 ) วัดของชาวมอญ มีโบสถ์ไม้สักฝังมุกเพียวแห่งเดียวในประเทศไทย
 • อาสนวิหารแม่พระบังเกิด หรือโบสถ์บางนกแขวก โบสถ์คริสต์สถาปัตยกรรมโกธิกเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี
 • อนุสรณ์สถานอิน-จัน ( 8.00-18-00 ) จัดแสดงประวัติแฝดอินจัน แฝดสยามที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
 • อุทยาน ร.2 ( 9.00-18.00 ) มีหมู่บ้านเรือนไทยห้าหลัง จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของรัชกาลที่2 มีสวนพรรณไม้ในวรรณคดีไทย มัวัดอัมพวันเจติยารามตั้งอยู่ติดกัน ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมงดงามมาก
 • อู่เรือจิ๋วบ้านปากมาบ ( 8.00-17.00 ) จัดแสดงเรือจำลองขนาดจิ๋ว เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเกี่ยวกับเรือไทยลักษณะต่างๆ
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share