สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 1,004 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา, ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา, ทิศใต้จรดอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางซีกตะวันตกของจังหวัด จากทิศเหนือไปทิศใต้ลงสู่อ่าวไทย มีชายฝั่งทะเลยาว 47.5 กิโลเมตร เดิมชายฝั่งทะเลมีป่าชายเลนกว้างขวาง เนื่องจากมีตะกอนที่แม่น้ำเจ้าพระยา นำพามาทับถมกันที่บริเวณปากแม่น้ำ ในสมัยอยุธยา มีชื่อเมืองสมุทรปราการในกฎหมายซึ่งตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2178 แต่ตัวเมืองจะตั้งอยู่ที่ใดในเวลานั้นไม่ปรากฏชัด มีหลักฐานแต่เพียงว่า ที่ปากคลองบางปลากด ฝั่งขวาของ แม่น้ำเจ้าพระยา มีพ่อค้าชาวฮอลันดามาตั้งห้างพักสินค้าอยู่ ณ ที่นั้นและเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมโกศทรงแต่งสมณทูตไปลังกากล่าวว่าออกเรือจากเมืองธนบุรีไปถึงตึกฮอลันดาที่ตำบลบางปลากดแสดงว่าที่นั่นคงมีผู้คนอาศัยอยู่มากอาจเป็นตัวเมืองสมุทรปราการในครั้งนั้นก็ได้ ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 ปรากฏหลักฐานว่า พม่าได้มาปล้นบ้านเรือนราษฎรที่ตำบลบางเมืองในเขตเมืองสมุทรปราการในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการบัดนี้ที่ตำบลบางเมืองเมื่อ พ.ศ. 2362 พร้อมกับสร้างป้อมป้องกันเรือของข้าศึกรวม 6 ป้อมและใน พ.ศ. 2366 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระสมุทรเจดีย์บนเกาะกลางน้ำด้วย อนึ่ง สมุทรปราการ เรียกกันเป็นสามัญว่า “ปากน้ำ” เพราะตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งซ้าย ห่างจากปากแม่น้ำเข้ามาราว 6 กิโลเมตร

แนะนำที่เที่ยว

 • ตลาดบางพลีใหญ่ ( 6.00-18.00 ) ตลาดเก่าแก่อายุกว่า100ปี มีเรือนไม้สองชั้นหลายสิบคูหาเรียงรายกันไปตามลำคลอง
 • พระสมุทรเจดีย์ ( 7.00-16.00 ) องค์เจดีย์สีขาวทรงลังกา สิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการ
 • พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ( 8.00-17.00 )ประติมากรรมลอยตัวรูปพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณสูง 42 เมตร หรือเท่ากับตึก 42 ชั้น ตัวช้างทำด้วยโลหะทองแดง ภายในเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการและวัตถุโบราณ
 • พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ( 9.00-16.00 ) จัดแสดงอาวุธยุโธปกรณ์ของทหารเรือในอดีต ตั้งแต่ปืนจนถึงเรือดำน้ำ
 • ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ ( 7.00-18.00 ) ฟาร์มจระเข้ขนาดใหญ่ ที่มีจระเข้มากกว่าหกหมื่นตัว ชมการแสดงการจับจระเข้ด้วยมือเปล่า และการแสดงของสัตว์นานาชนิด
 • เมืองโบราณ ( 8.00-17.00 ) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างในเนื้อที่ 800ไร่ จำลองโบราณสถาน และรวมศิลปกรรมชั้นเลิศ ตลอดจนวิธีชีวิตของชาวไทยจากทุกภาคมาไว้ที่เดียว
 • วัดกลางวรวิหาร มีโบสถ์หลังเก่า สร้างตามอิทธิพลศิลปจีนสมัยต้นรัตนโกสินทร์
 • วัดทรงธรรมวรวิหาร วัดมอญเก่าแก่ที่ยังคงศิลปกรรมแบบมอญ โดยเฉพาะเจดีย์แบบมอญองค์ใหญ่
 • วัดบางพลีใหญ่กลาง มีวิหารพระนอนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่
 • วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต พระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัย
 • วัดพิชัยสงครามวัดเก่าแก่ที่มีเจดีย์สีขาวทรงระฆัง และโบสถ์หลังเก่าสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา
 • ัดไพชยนต์พลเสพย์ วัดถูกสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โบสถ์และวิหารจึงประดับตกแต่งด้วยลายปูนปั้น และ เครื่องถ้วยชามลายครามอย่างจีน
 • สถานตากอากาศบางปู ( 6.00-23.00 ) สถานที่พักผ่อนริมทะเลที่มีชื่อเสียงมาช้านาน มีสะพานสุขตายื่นออกไปในทะเลให้นักท่องเที่ยวชมทิวทัศน์และชมฝูงนกนางนวลที่บินอพยพมาอยู่ที่นี่ในช่วงฤดูหนาว
 • อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ( 8.00-22.00 )จัดแสดงความเป็นมาและบทบาทในการป้องกันประเทศของกองทัพเรือไทยพร้อมทั้งจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ
 • ตลาดบางน้ำผึ้ง เป็นตลาดที่อยู่ในเขตอำเภอพระประแดง มีขนมและอาหารไทยหากินยากขายอยู่มากมาย ขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share