ลพบุรี

จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นถึง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของประเทศไทย อีกทั้งยังมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเพาะปลูก และมีประวัติศาสตร์มายาวนาน เนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายสมัย เดิมเรียก ละโว้ นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ มีหลักฐานที่สำคัญคือ พระปรางค์สามยอด (อยู่ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี) เป็นศิลปะเขมรสมัยบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 และมีศาลพระกาฬซึ่งเก่าแก่ในสมัยเดียวกัน

แนะนำที่เที่ยว

 • เขาวงพระจันทร์ ภูเขาสูงที่สุดของลพบุรี บนยอดเขามีรอยพระพุทธบาทจำลอง และเป็นจุดชมทิวทัศน์โดยรอบ
 • เขาสมอคอน เป็นที่ตั้งของวัดหลายวัดที่มีศิลปะน่าชม ได้แก่ วัดบันไดสามเสนมีโบสถ์เก่าสมัยอยุธยา วัดถ้ำตะโกพุทธโสภามีจิตรกรรมอายุเกือบ 100 ปีอยู่ในโบสถ์และในวิหารมีจิตกรรมศิลปะพม่าที่หาชมได้ยาก วัดถ้ำช้างเผือกมีอ่างเก็บน้ำโบราณและถ้ำช้างเผือกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และวัดเขาสมอคอนเป็นวัดสุดท้าย มองเห็นรูปปั้นหนุมานขนาดใหญ่โดดเด่น
 • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินเที่ยวชมไปตามเขาหินปูน บริเวณเชิงเขามีสุสานหินปูนที่พบแท่งหินปูนโผล่ออกมาจากใต้ดินทั่วพื้นที่
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (06.00 – 18.00 น.) เขื่อนดินยาวที่สุดในโลก มีอ่านเก็บน้ำใหญ่ทิวทัศน์งดงาม จากสันเขื่อนมองเห็นผืนน้ำเวิ้งกว้างไกล
 • ทุ่งทานตะวัน ทานตะวันเป็นพืชไร่ที่ปลูกกันมากนับแสนไร่ในพื้นที่ จ. ลพบุรี ในช่วงฤดูหนาวราวเดือน พ.ย. – ม.ค. ดอกทานตะวันจะบานพร้อมกันจนกลายเป็นทุ่งสีเหลืองทอง
 • ปรางค์สามยอด (06.00 – 18.00 น.) หมู่ปรางค์สามองค์มีทางเดินเชื่อมติดกัน เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี
 • พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ (08.30 – 16.00 น.) สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระราชวังที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและตะวันตก ปัจจุบันเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ยังมีเค้าความงาม
 • วัดเขาพระงาม นมัสการพระงาม พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ประดิษฐานอย่างโดดเด่นบนไหล่เขาสูง
 • วัดเขาวงกฎ เชิงเขาเป็นที่ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ ในช่วงเย็นจะมีค้างคาวนับแสนตัวบินจากถ้ำไปกิน
 • วัดยาง ณ รังสี มีศาลาการเปรียญเก่าแก่สมัยรัชการที่ 5 ภายในรวบรวมเรือแบบต่าง ๆ จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์
 • วัดไลย์ (07.00 – 17.00 น.) วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานพระศรีอาริย์ที่ชาวบ้านนับถือ
 • ศาลพระกาฬ (07.30 – 18.00 น.) เป็นเทวรูปพระนารายณ์สี่กรสลักจากหินอยู่ในศาล ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลพบุรี บริเวณศาลมีฝูงลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก
 • สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง น้ำตกใหญ่ที่มีธารน้ำไหลลดหลั่นมาตามผาหินปูนเป็นชั้น ๆ มีน้ำตลอดปี
 • อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก อ่านเก็บน้ำใหญ่ที่เกิดตามธรรมชาติ แวดล้อมด้วยขุนเขา เป็นแหล่งพักผ่อนยามเย็น
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share