เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อสมัยก่อนน่าจะชื่อว่าเมือง “เพชบุระ” ตามที่ปรากฏในจารึกลานทองคำ ที่พบจากเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุ ซึ่งหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร แต่ในระยะหลังต่อมาได้เพื้ยนหรือเปลี่ยนเป็นชื่อ “เพ็ชร์บูรณ์” และเปลี่ยนเป็น “เพชรบูรณ์” กลายความหมายเป็นเมืองที่อุดมด้วยเพชร และได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ และมีเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก

แนะนำที่เที่ยว

 • เขาค้อ ดินแดนแห่งความสวยงามท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อน อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นที่ตั้งของพระตำหนักเขาค้อบนเขาย่า มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ. เช่น น้ำตกศรีดิษฐ์ แก่งบางระจัน อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ พิพิธภัณฑ์อาวุธ ฯลฯ
 • ถ้ำน้ำบัง ถ้ำบนเขาที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม แบ่งเป็นคูหาหลายห้อง มีทางเดินทะลุถึงกันได้
 • ไร่กำนันจุล สวนเกษตรผสมผสาน ทั้งปลูกไม้ผล บ่อเลี้ยงปลา และเลี้ยงไหม มีสาธิตการสาวและทอผ้าไหม
 • ไร่ บี.เอ็น. เวลาเปิดปิด (07.00-17.00 น.) สถานที่เที่ยวทางเกษตรที่มีชื่อเสียง ชมการปลูกผัก ดอกไม้ และผลไม้นานาชนิดในแปลงสาธิต ที่จะออกผลตลอดปี
 • วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ เวลาเปิดปิด (08.00-18.00 น.) มีน้ำตกเกาะแก่ง และลำธารหลายแห่งให้พักผ่อนเล่นน้ำ
 • วัดไตรภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองที่เป็นต้นกำเนิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสำริดปางสมาธิสมัยลพบุรี
 • วัดมหาธาตุ เวลาเปิดปิด (07.00-17.00 น.) วัดเก่าแก่คู่เมืองเพชรบูรณ์ มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคือหลวงพ่อเพชรมีชัยและหลวงพ่องาม
 • วัดวิเชียรบำรุง วัดเก่าแก่ที่มีพระพุทธไสยาสน์วิเชียรศรีรัตนมิ่งมงคลประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง
 • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เวลาเปิดปิด (08.00-17.00 น.) เมืองโบราณที่แสดงถึงการแผ่ขยายของอาณาจักรขอมเมื่อครั้งอดีต สถานที่น่าสนใจมีปรางค์สองพี่น้องศิลปะขอมแบบบาปวน ปรางค์สีเทพ หลุมขุดค้นทางโบราณคดีและเขาคลังใน ซึ่งเป็นศาสนสถานศิลาแลงที่มีประติมากรรมปูนปั้้นรูปคนและสัตว์แบบทวารวดี
 • อช. ตาดหมอก ผืนป่าใกล้เมือง .มีน้ำตกใหญ่ไหลตกจากผาสูงจนฟุ้งกระจายราวกับมีหมอกปกคลุม
 • อช. น้ำหนาว มีป่าสนเขาที่สวยงามที่สุด ทั้งป่าสนสองใบดงแปก และป่าสนสามใบที่ภูกุ่มข้าว ช่วงฤดูแล้ง ป่าเต็งรังยังเปลี่ยนสีงดงาม ป่าน้ำหนาวยังเหมาะสำหรับดูนก ดูผีเสื้อ ดูดอกไม้ ดูดาว. และยังมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น ถ้ำใหญ่น้ำหนาว น้ำตกเหวทราย ฯลฯ
 • อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง อ่างเก็บน้ำใหญ่โอบล้อมด้วยทิวเขาเพชรบูรณ์ มีทิวทัศน์งดงามในยามเย็น.


No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share