ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร เทศบาลที่ตั้งศาลากลางจังหวัด คือ เทศบาลเมืองปทุมธานี แต่เทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัด คือ เทศบาลนครรังสิต ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอธัญบุรี มีหลักฐานความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ.ศ. 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในเวลาต่อมา

แนะนำที่เที่ยว

 • พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ เวลาเปิดปิด (09.30 – 15.30 น.) จัดแสดงเรื่องราวด้านการเกษตร ด้านนอกมีแปลงนาสาธิตและจำลองสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรของไทย
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เวลาเปิดปิด (09.30 – 17.00 น.) จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ภายในอาคารรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ซ้อนกัน ที่น่าสนใจคือรูปจำลองกำเนิดมนุษย์ อุโมงค์เงา และเทคโนโลยีต่าง ๆ
 • วัดจันทร์กะพ้อ วัดมอญที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 บริเวณวัดปลูกต้นจันทน์กะพ้อเป็นจำนวนมาก และยังมีหอวัฒนธรรมศิลปะและเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวมอญ
 • วัดเจดีย์หอย ขุดพบเปลือกหอยนางรมอายุนับล้านปีจำนวนมากจึงนำมาสร้างเป็นเจดีย์สีขาว นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปและศิลปวัตถุต่าง ๆ
 • วัดชินวราราม ภายในโบสถ์ทรงไทยโบราณมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดก
 • วัดบัวขวัญ วัดเก่าแก่เป็นที่ประดิษฐานของพระผอมพระพุทธรูปทองสำเริด ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา สร้างสมัยรัชกาลที่ 5 รอยพระพุทธบาทจำลอง และพลับพลาที่ประทับแรกนาขวัญสมัยรัชกาลที่ 6
 • วัดโบสถ์ วัดมอญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2164 ภายในโบสถ์มีหลวงพ่อสามพี่น้อง และพระแสงอาญาสิทธิ์ พระพุทธรูปเก่าจากเมืองหงสาวดี นอกจากนี้ยังเก็บรักษาช้างสี่เศียรและบุษบกสำริดประดับเสาหงส์อายุกว่า 100 ปี
 • วัดไผ่ล้อม วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแหล่งทำรังของนกปากห่างนับหมื่นตัว นกจะอพยพมาอยู่ที่นี่ในเดือน พ.ย. ถึงเดือน พ.ค.
 • วัดพืชอุดม บริเวณวัดมีศาลารูปปั้นต่าง ๆ แสดงถึงนรกภูมิและสวรรค์ภูมิ ภายในโบสถ์มีหลวงพ่อโสธรจำลอง
 • วัดสิงห์ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยอยุธยา และมีพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาตุ่มสามโคก แท่นบรรทมของรัชกาลที่ 2 ใบลานอักษรมอญ
 • วัดหงษ์ปทุมมาวาส วัดมอญสมัยธนบุรี มีเจดีย์มอญจำลองมาจากเจดีย์จิตตะกองในเมืองหงสาวดี และศาลาการเปรียญประดับด้วยไม้แกะสลัก
 • ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า เรือนไทยทรงปั้นหยาสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ด้านหน้าก่อปูนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ประดับลวดลายสวยงาม
 • หออัครศิลปิน เวลาเปิดปิด (08.30 – 16.30 น.) จัดแสดงผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังแสดงประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share