กรุงเทพมหานคร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ เป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตร.กม.

แนะนำที่เที่ยว

 • ซาฟารีเวิร์ล เวลาเปิดทำการ 9.00-18.00 น. สวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ รวบรวมสัตว์ป่าจากทั่วโลก
 • ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำในคลองชักพระ บริเวณที่ทำการเขตตลิ่งชัน ทุกวันเสาร์อาทิตย์ จะมีชาวบ้านนำเรือมาขายสินค้า มีเรือบริการเที่ยวชมคลอง สวนผลไม้
 • บ้านพิพิธภัณฑ์ เวลาเปิดทำการ 10.00-17.00 น. สถานที่เก็บรวบรวมจัดแสดงสิ่งของเก่าแก่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยแสดงรูปแบได้อย่างน่าสนใจ
 • พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ไทย เวลาเปิดทำการ 8.30-16.30 น. จัดแสดงแสตมป์ไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และแสตมป์ของสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์และยังมีห้องสมุดจัดเก็บหนังสือรวบรวมความรู้เรื่องการไปรษณีย์อีกด้วย
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลอง เวลาเปิดทำการ 8.30-16.30 น.มีการจัดนิทรรศการฉายภาพยนตร์และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลที่เหมือนจริง
 • วังสวนผักกาด เวลาเปิดทำการ 9.00-16.00 น. พิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปหัตถกรรม และโบราณวัตถุที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของไทย
 • วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เวลาเปิดทำการ 6.00-17.00 น. วัดไตรมิตร ที่ประดิษฐานพระสุโขทัยไตรมิตรพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่แต่เดิมได้มีการปั้นปูนขึ้นหุ้มองค์พระต่อมาภายหลังได้มีการกะเทาะของปูนปั้นโดยบังเอิญ ทำให้เห็นถึงพระพุทธรูปทองคำอันงดงามที่อยู่ด้านใน
 • สถานเสาวภา เวลาเปิดทำการ 8.30-16.30 น. ภายในมีสวนงูซึ่งเพาะเลี้ยงงูพิษหลายชนิดเพื่อสกัดนำไปทำเซรุ่ม สามารถเข้าชมได้ทุกวัน
 • สวนลุมพินี เวลาเปิดทำการ 5.00-20.00 น.สวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งรัชกาลที่6 ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 360 ไร่ เพื่อเป็นสาธารณะกุศล ทางกรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนา ตกแต่งพื้นที่ด้วยต้นไม้นานาชนิด มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม
 • สวนสยาม เวลาเปิดทำการ 10.00-18.00 น.สวนสนุกที่จัดทำขึ้นในรูปแบบของทะเลน้ำจืด มีเครื่องเล่นที่น่าสนใจมากมาย เป็นที่พักผ่อนในวันหยุดของครอบครัวได้เป็นอย่างดี
 • สวนหลวง ร.9 เวลาเปิดทำการ 6.00-18.00 น. สวนหลวงร.9 ภายในพื้นที่มีหอรัชมงคลและอุทยานมหาราช สวนพฤกษศาสตร์ตะพังแก้วที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
 • สวนรมณีย์ และสวนน้ำ หอเกียรติภูมิรถไฟ เวลาเปิดทำการ 5.00-12.00 น.เป็นอาคารเก่าของการรถไฟที่สร้างขึ้นเป็นที่เก็บขบวนรถไฟพระที่นั่งของรัชกาลที่7ภายหลังได้มีการปรับปรุงเป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรถไฟไทย โดยจัดแสดงรถจักรไอน้ำ รถจักรจำลอง และรถไฟชนิดต่างๆ
 • พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว เวลาเปิดทำการ (08.30 – 16.00 น.) วัดพระแก้วมรกต พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างขึ้นพร้อมสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีแบบสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมสืบทอดเป็นสมบัติคู่เมืองมาช้านาน
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เวลาเปิดทำการ (06.00 – 17.00 น.) วัดโพธิ์ ถือเป็นแหล่งความรู้สำคัญยิ่งในด้านการแพทย์แผนโบราณตลอดจนความรู้ทางพุทธศาสนา สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และวรรณคดี ภายในวัดยังมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระนอน
 • วัดเบญจมบพิตร เวลาเปิดทำการ (06.00 – 17.00 น.) วัดเบญจมบพิตร มีโบสถ์สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังและสถาปัตยกรรมงดงามมาก ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง
 • พระที่นั่งวิมานเมฆ เวลาเปิดทำการ (09.30 – 15.30 น.) พระที่นั่งวิมานเมฆเป็นพระที่นั่งองค์แรกที่รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นภายในสวนดุสิต ด้วยไม้สักทองทั้งหลัง
 • พระที่นั่งอนันตสมาคม อาคารหินอ่อนที่มีสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนอันงดงาม โดยเฉพาะหลังคารูปโดม
 • วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เวลาเปิดทำการ (08.00 – 17.00 น.) วัดสระเกศ ที่ตั้งของพระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเจ้าฟ้า เวลาเปิดทำการ (09.00 – 16.00 น.) สถานที่เก็บรักษาผลงานจิตรกรรมประติมากรรม ภาพพิมพ์ของศิลปินไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็นนิทรรศการถาวรและห้องแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย
 • วัดอรุณราชวราราม เวลาเปิดทำการ (07.00 – 18.00 น.) วัดอรุณ หรือวัดแจ้ง เป็นแหล่งรวมงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยม โดยเฉพาะปรางค์องค์ใหญ่สูงตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 • วัดระฆังโฆสิตาราม เวลาเปิดทำการ (08.00 – 18.00 น.) วัดระฆัง วัดเก่าแก่ที่พระเจ้าตากสินทรงปฏิสังขรณ์และยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ภายในมีหอพระไตรปิฏกหรือตำหนักจันทร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในงานสถาปัตยกรรมไทย
No ratings yet.

รีวิวนี้ ช่วยคุณได้มากน้อยเพียงใด?

Share